Escola de Longboard Long SchoolQuè fem?

Long School imparteix classes grupals i particulars.
Les classes grupals s’imparteixen en grups d’un màxim de 10 persones i amb la presència de dos professors.
La durada de cada classe es de dues hores, ja que, d’aquesta manera, els alumnes aprofiten més el temps real de pràctica.

També impartim classes particulars amb un horari més flexible, adaptant-nos a les necessitats de cada alumne.

Nivells

Nivell iniciació:

Aquest nivell inclourà dos tipus de perfils: els alumnes que comencen aquest esport de zero, i que mai s’han pujat a sobre un longboard, i els alumnes que si que hi han pujat i tenen equilibri, però que no tenen consciència de com frenar adequadament amb el peu, o com fer i mantenir la posició Bàsica del longboard, o com impulsar-se correctament amb la màxima eficàcia possible.

Continguts a impartir:

- Posició base o bàsica del longboard estàtica y dinàmica.
- Viratge partint d’una bona posició bàsica.
- Remada eficaç (acció d’impuls en longboard).
- Fre amb el peu (tècnica del “Footbrake”) en plans i lleugeres pendents.

Nivell mig:

En el segón nivell reforçarem tot lo après en el primer (iniciació), però en pendents inclinades, per això un dels requisits de poder practicar en aquest nivell es tenir el “Footbrake” ben interioritzat i aprés en el nivell d’Iniciació.
Donem més importància al control de la velocitat del nostre longboard potenciant l’equilibri en viratges tancats, frenades en pendents i frenades d’emergència, i a mesura del transcurs de les sessions, la preparació per al següent nivell de derrapatge.

Continguts a impartir:

- Viratge agressiu o tancat.
- Frenada a velocitats més elevades i en pendents inclinats.
- Frenada d’emergència.
- Potenciació i interiorització de l’equilibri de tots els moviments necessaris per circular per vies públiques.
- Preparació de posicions necessàries pel inici del nivell de derrapatge.

Nivell avançat:

En aquest nivell aprendrem a començar a derrapar, ja que considerem que els “Slides” (derrapatges) bàsics son els “Slides amb mà al terra”. Una vegada controlada la tècnica del “Slide” (ambdúes direccions, dreta i esquerra) en pendents inclinades, a una certa velocitat. Els alumnes estaràn preparats per avançar al derrapatge dempeus o “Stand”.

Continguts a impartir:

- Slide-Coleman amb una mà al terra de Heelside, empenyent amb talons (moviment pendular)
- Slide-Predrift amb una mà al terra de Heelside, slide a 90º.
- Slide-Predrift amb dos mans al terra Toeside, empuxant amb les puntes dels peus (moviment pendulat).
- Slide-Predrift amb una mà al terra de Toeside, slide a 90º.

Nivell avançat “Stand up”:

Els alumnes aprendran a desenvolupar-se en Slides sense posar els guants al terra. Per arribar a aquest nivell es imprescindible, saber derrapar com en el nivell anterior, ja que son els slides amb els guants al terra els que podrem fer servir, quan en aquest nivell de “Stand Ups” ens veiem inestables o no ens surti el slide a provar.

Continguts a impartir:

- Stand Up 180º de Heelside (Slide de 180º empenyent el longboard amb els talons).
- Stand Up – Check de Heelside (Slide de 90º empenyent el longboard amb els talons).
- Stand Up – Check de Toeside (Slide de 90º empenyent el longboard amb les puntes dels peus).
- Stand Up 180º de Toeside (Slide de 90º empenyent el longboard amb les puntes dels peus).
- Una vegada apresos aquests, podrem procedir a aprendre tots els possibles Slides coneguts dintre del concepte de Freeride-Slide en el mon del longboard!!

Les sessions sempre estan impartides per professionals del món del longbard, i es realitzen exercicis progressius, per tal de garantir al màxim la seguretat dels nostres alumnes.

IMPORTANT! És imprescindible l’ús de proteccions (casc, genolleres, colzeres i guants protectors) per a poder realitzar les classes.
Si no es disposa de material, tant les proteccions com el longboard es poden llogar a la botiga Inercia, que ofereix preus especials per als alumnes de Long School.