On som

Les classes de longboard es porten a terme principalment al parc del Fòrum de Barcelona. Depenent del nivell o del temari de la classe, la localització exacte pot variar. Consulteu-nos abans de venir el punt de trobada.